Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21559
Title: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại dịch vụ Phương Trúc Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2018
Authors: Vương, Quốc Duy
Nguyễn, Lý Thảo Quỳnh Như
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại DNTN SX TM DV Phương Trúc Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề ra một số giải pháp để cải thiện, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động cho doanh nghiệp
Description: 59 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21559
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.