Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21560
Title: Các giải pháp phát triển du lịch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Võ, Hồng Phượng
Nguyễn, Thanh Vũ Minh
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng phát triển du lịch của vùng ĐBSCL hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch trong tương lai và tránh gây ra những tác động tiêu cực.
Description: 58 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21560
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
805.77 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.