Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21560
Nhan đề: Các giải pháp phát triển du lịch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
Tác giả: Võ, Hồng Phượng
Nguyễn, Thanh Vũ Minh
Từ khoá: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng phát triển du lịch của vùng ĐBSCL hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch trong tương lai và tránh gây ra những tác động tiêu cực.
Mô tả: 58 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21560
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
805.77 kBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.