Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21568
Title: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư Sài Gòn Kiến Phú
Authors: Phạm, Phát Tiến
Nguyễn, Hiệp Minh Nghi
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Sài Gòn Kiến Phú từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính của công ty.
Description: 56 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21568
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
960.15 kBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.