Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21572
Title: Phân tích khả năng nhận thức các loại rủi ro trong sản xuất nông nghiệp của sinh viên kinh tế nông nghiệp trường Đại học Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Sử, Bùi Gia Huy
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các loại rủi ro trong sản xuất nông nghiệp ,dựa vào cơ sở đó phân tích mức độ nhận thức về các loại rủi ro trên của sinh viên khoa Kinh tế nông nghiệp trường Đại học Cần Thơ.
Description: 77 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21572
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
909.02 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.