Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21577
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm xanh của người dân tại Thành phố Cần Thơ – Trường hợp sản phẩm ống hút thân thiện với môi trường
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Phạm, Thị Thùy Linh
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm xanh trường hợp sản phẩm ống hút thân thiện với môi trường. Từ đó đề ra hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy việc sử dụng sản phẩm ống hút thân thiện với môi trường.
Description: 96 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21577
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.