Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21580
Title: Đánh giá của du khách quốc tế đối với chất lượng dịch vụ các khách sạn từ 3 đến 5 sao trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Võ, Hồng Phượng
Trần, Thị Tú Nguyên
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá chất lượng dịch vụ của các khách sạn 3 sao, 4 sao và 5 sao trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện nay thông qua đánh giá của du khách quốc tế đang lưu trú tại các khách sạn 3 đến 5 sao ở Cần Thơ nhằm phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ hiện tại và tìm ra các nhân tố tác động gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cũng như đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của các khách sạn này để thu hút và giữ chân du khách đến với miền đất Tây Đô
Description: 81 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21580
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.