Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21581
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần MISA văn phòng đại diện Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Đổ, Phương Nam
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá về doanh thu, chi phí lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Từ đó tìm ra những thiếu xót, những vấn đề khó khăn còn tồn tại để đề ra những giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới
Description: 63 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21581
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.