Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21583
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Vĩnh Thuận Tiến
Authors: Hà, Mỹ Trang
Bùi, Thị Lánh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Vĩnh Thuận Tiến. Qua đó đề ra một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp.
Description: 118 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21583
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.69 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.