Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21585
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm quần áo trực tuyến của sinh viên khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ
Authors: Phạm, Phát Tiến
Sơn, Thị Hồng Xuân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm quần áo trực tuyến của sinh viên Khoa Kinh tế - Tường Đại học Cần Thơ để tìm ra nhu cầu mua sắm trực tuyến của sinh viên, các quyết định của sinh viên khi chọn mua một sản phẩm
Description: 86 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21585
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.