Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21586
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất trồng lúa vụ hè thu tại tỉnh Sóc Trăng
Authors: Huỳnh, Việt Khải
Đặng, Thị Thanh Thanh
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất trồng lúa ở các huyện tại tỉnh Sóc Trăng. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho cây lúa.
Description: 76 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21586
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.