Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21593
Title: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Liên Thái
Authors: Đàm, Thị Phong Ba
Nguyễn, Hoàng Hồng Ngọc
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Liên Thái; từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
Description: 138 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21593
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.