Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21595
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân in và du lịch Lê Thao
Authors: Trần, Quốc Dũng
Nguyễn, Trúc Đang
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của DNTN In Và Du Lịch Lê Thao. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai.
Description: 162 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21595
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.