Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21596
Title: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam chi nhánh Cần Thơ phòng giao dịch An Phú
Authors: Phạm, Phát Tiến
Bùi, Phi Long
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, Chi nhánh Cần Thơ – PGD An Phú giai đoạn từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2019.
Description: 58 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21596
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.