Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21596
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam chi nhánh Cần Thơ phòng giao dịch An Phú
Tác giả: Phạm, Phát Tiến
Bùi, Phi Long
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, Chi nhánh Cần Thơ – PGD An Phú giai đoạn từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2019.
Mô tả: 58 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21596
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.