Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21598
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại khách sạn Ninh Kiều 2 Cần Thơ
Authors: Thái, Văn Đại
Nguyễn, Thị Cẩm Tiên
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 2 Cần Thơ. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh cho nhà hàng trong thời gian tới.
Description: 52 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21598
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
613.5 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.