Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21599
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ giao thức ăn trực tuyến – NOW.VN của giới trẻ trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Authors: Thái, Văn Đại
Nguyễn, Thị Ngọc Tiền
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ giao thức ăn trực tuyến – Now.vn của giới trẻ trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giao thức ăn trực tuyến của Now.vn.
Description: 89 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21599
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.