Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2159
Nhan đề: Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hóa ở Việt Nam
Tác giả: Đoàn, Ngọc Phúc
Từ khoá: Cấu trúc vốn
Cổ phần hóa
Hiệu quả hoạt động
ROA
ROE
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.11-16
Tóm tắt: Tiếp cận dưới góc độ tài chính, bài viết phân tích thực nghiệm 217 doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong giai đoạn 2007 – 2012 để kiểm tra đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của những doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Kết quả hồi quy cho thấy nợ dài hạn có tác động tích cực đến ROA và ROE, trong khi nợ ngắn hạn và tổng nợ có tác động tiêu cực có ý nghĩa thống kê đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hóa.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2159
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.1 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.233.219.103


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.