Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21604
Title: Quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại Lào
Authors: Phan, Anh Tú
Nguyễn, Thị Kim Thùy
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của Quốc tế hóa (QTH) đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại Lào, từ đó đưa ra một số bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp ở Việt Nam trên con đường tiến hành quốc tế hóa.
Description: 88 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21604
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.