Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21604
Nhan đề: Quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại Lào
Tác giả: Phan, Anh Tú
Nguyễn, Thị Kim Thùy
Từ khoá: Kinh doanh quốc tế
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích tác động của Quốc tế hóa (QTH) đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại Lào, từ đó đưa ra một số bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp ở Việt Nam trên con đường tiến hành quốc tế hóa.
Mô tả: 88 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21604
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.