Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21605
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa RVT của nông hộ trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng
Authors: Nguyễn, Thúy Hằng
Thạch, Thị Ngọc Ánh
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa từ đó đưa ra các giải pháp, chính sách để tăng năng suất lúa RVT trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
Description: 56 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21605
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.