Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21606
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sầu riêng rải vụ ở xã Hòa Nghĩa huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre
Authors: Nguyễn, Thúy Hằng
Cao, Nguyễn Diệu Thoáng
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sầu riêng Ri 6 rải vụ ở xã Hòa Nghĩa huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao năng suất cho các nông hộ trồng sầu riêng tại huyện Chợ Lách.
Description: 55 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21606
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.