Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21606
Nhan đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sầu riêng rải vụ ở xã Hòa Nghĩa huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre
Tác giả: Nguyễn, Thúy Hằng
Cao, Nguyễn Diệu Thoáng
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sầu riêng Ri 6 rải vụ ở xã Hòa Nghĩa huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao năng suất cho các nông hộ trồng sầu riêng tại huyện Chợ Lách.
Mô tả: 55 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21606
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.