Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21607
Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm bia Lager của công ty cổ phần thương mại bia Sài gòn Sông hậu
Authors: Lê, Thị Thu Trang
Giang, Thị Hồng Cẩm
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Hậu trong 3 năm 2016, 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Từ đó, đánh giá kết quả kinh doanh của công ty và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm Bia Lager trong thời gian tới
Description: 51 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21607
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.