Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21608
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mua kem đánh răng P/S trên địa bàn quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Thái, Văn Đại
Trương, Nguyệt Anh
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mua kem đánh răng P/S trên địa bàn quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Qua đó, đề suất một số kiến nghị được đúc kết từ kết quả nghiên cứu nhằm giúp công ty Unilever Việt Nam cụ thể là tại địa bàn quận Ninh Kiều có giải pháp phát triển sản phẩm để thu hút thêm nhiều người tiêu dùng sử dụng sản phẩm kem đánh răng P/S.
Description: 65 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21608
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.