Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21608
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mua kem đánh răng P/S trên địa bàn quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Thái, Văn Đại
Trương, Nguyệt Anh
Từ khoá: Kinh doanh thương mại
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mua kem đánh răng P/S trên địa bàn quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Qua đó, đề suất một số kiến nghị được đúc kết từ kết quả nghiên cứu nhằm giúp công ty Unilever Việt Nam cụ thể là tại địa bàn quận Ninh Kiều có giải pháp phát triển sản phẩm để thu hút thêm nhiều người tiêu dùng sử dụng sản phẩm kem đánh răng P/S.
Mô tả: 65 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21608
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.