Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21609
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ đông xuân tại tỉnh Bến Tre
Authors: Võ, Thành Danh
Dương, Mỹ Tiên
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa của vụ ĐX của nông hộ ở tỉnh Bến Tre. Từ đó đề ra các giải pháp cụ thể phù hợp nhằm tăng năng xuất sản xuất của nông hộ.
Description: 97 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21609
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.