Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21609
Nhan đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ đông xuân tại tỉnh Bến Tre
Tác giả: Võ, Thành Danh
Dương, Mỹ Tiên
Từ khoá: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa của vụ ĐX của nông hộ ở tỉnh Bến Tre. Từ đó đề ra các giải pháp cụ thể phù hợp nhằm tăng năng xuất sản xuất của nông hộ.
Mô tả: 97 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21609
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.