Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21611
Title: Đánh giá hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng lúa trong hợp tác xã ở huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ
Authors: Phạm, Lê Thông
Mai, Thùy Dương
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất lúa theo mô hình hợp tác xã để đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả và đời sống của nông hộ trên địa bàn huyện Cờ Đỏ trong thời gian tới.
Description: 51 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21611
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
822.1 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.