Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21613
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định theo học chương trình chất lượng cao tại trường Đại học Cần Thơ của tân sinh viên
Authors: Lê, Tấn Nghiêm
Trần, Văn Hường
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn Chương trình Chất lượng cao tại Trường Đại học Cần Thơ. Từ đó đưa ra một số kiến nghị trong việc phát triển và mở rộng đào tạo Chương trình Chất lượng cao.
Description: 94 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21613
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.