Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21613
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định theo học chương trình chất lượng cao tại trường Đại học Cần Thơ của tân sinh viên
Tác giả: Lê, Tấn Nghiêm
Trần, Văn Hường
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn Chương trình Chất lượng cao tại Trường Đại học Cần Thơ. Từ đó đưa ra một số kiến nghị trong việc phát triển và mở rộng đào tạo Chương trình Chất lượng cao.
Mô tả: 94 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21613
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.