Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21614
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm nông nghiệp của nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng tại huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu
Authors: Bùi, Lê Thái Hạnh
Nguyễn, Hoàng Nhựt Quang
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia BHNN của nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng tại huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu, nhằm hiểu rõ quyết định tham gia BHNN của nông hộ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nào và mức độ tác động của các yếu tố đó. Dựa trên kết quả nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm khuyến khích nông hộ nuôi tôm tham gia BHNN, đồng thời làm cơ sở đưa ra kiến nghị về BHNN giúp cho các nông hộ nuôi tôm có thể tham gia và góp phần phát triển nghề nuôi tôm của huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu bền vững.
Description: 85 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21614
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.