Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21617
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm lưu niệm của khách du lịch nội địa tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Hồ, Lê Thu Trang
Trần, Thị Bích Huệ
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua quà lưu niệm của khách du lịch nội địa ở Cần Thơ.
Description: 98 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21617
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.