Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21618
Title: Nghiên cứu sự tác động của truyền miệng điện tử (EWOM) đến ý định lựa chọn quán ăn của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Nguyễn, Thị Thúy Linh
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sự tác động của truyền miệng điện tử đến ý định lựa chọn quán ăn trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nhằm đem đến cho doanh nghiệp cái nhìn đúng đắn và toàn diện về những tác động của truyền miệng điện tử trong việc lựa chọn quán ăn của người tiêu dùng. Qua đó, đề xuất một số hàm ý quản trị giúp nâng cao hiệu quả sử dụng truyền miệng điện tử trong kinh doanh cho những quán ăn trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Description: 122 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21618
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.