Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21620
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về quê làm việc của sinh viên trường Đại học Cần Thơ
Authors: Quách, Dương Tử
Mã, Ngọc Phương
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về quê làm việc của sinh viên trường Đại học Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp để thu hút sinh viên về quê làm việc.
Description: 60 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21620
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.