Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21623
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại khách sạn Ninh Kiều 2
Authors: Nguyễn, Xuân Thuận
Trần, Ngọc Hân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Ninh Kiều 2 giai đoạn năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2019.
Description: 79 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21623
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.