Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21624
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng CLT
Authors: Nguyễn, Hữu Đặng
Lê, Trần Ngọc Như
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán xác định và phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng CLT, từ đó đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Description: 183 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21624
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.