Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21628
Title: Phân tích hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thanh Nguyệt
Phan, Trang Hoàng Phúc
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ nhằm đề xuất giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng.
Description: 57 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21628
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
945.92 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.