Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21628
Nhan đề: Phân tích hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Thanh Nguyệt
Phan, Trang Hoàng Phúc
Từ khoá: Kinh doanh thương mại
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ nhằm đề xuất giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng.
Mô tả: 57 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21628
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
945.92 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.