Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21632
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Dừa Đăng Khoa
Authors: Nguyễn, Thu Nha Trang
Huỳnh, Hiếu Tâm
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Dừa Đăng Khoa giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Qua đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian tới.
Description: 145 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21632
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.5 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.190


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.