Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21634
Title: Phân tích các nhân tố tác động đến hành vi tiêu dũng mỹ phẩm chăm sóc da của nam giới tại quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Nguyễn, Thị Cẩm Hường
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố tác động đến nhu cầu tiêu dùng mỹ phẩm ở nam giới, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm thỏa mãn hơn nhu cầu sử dụng mỹ phẩm cho nam giới.
Description: 96 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21634
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.