Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21634
Nhan đề: Phân tích các nhân tố tác động đến hành vi tiêu dũng mỹ phẩm chăm sóc da của nam giới tại quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Nguyễn, Thị Cẩm Hường
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố tác động đến nhu cầu tiêu dùng mỹ phẩm ở nam giới, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm thỏa mãn hơn nhu cầu sử dụng mỹ phẩm cho nam giới.
Mô tả: 96 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21634
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.