Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21637
Nhan đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khoa Phát triển nông thôn trường Đại học Cần Thơ khi mua sắm trực tuyến tại trang Website của Shopee
Tác giả: Võ, Thị Lang
Huỳnh, phong Duy
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên Khoa Phát Triển Nông Thôn Trường Đại học Cần Thơ và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của sinh viên Khoa Phát Triển Nông Thôn Trường Đại học Cần Thơ khi mua sắm trực tuyến tại trang website của Shopee
Mô tả: 77 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21637
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.