Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21639
Title: Phân tích mức độ hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái miệt vườn tại Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung
Nguyễn, Thị Ánh Ngọc
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích mức độ hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái miệt vườn tại Cần Thơ và đưa ra kết quả phân tích để đề xuất các giải pháp và định hướng phát triển cho các sản phẩm du lịch sinh thái miệt vườn tại Cần Thơ trong thời gian tới.
Description: 92 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21639
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.