Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21640
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về dịch vụ thuê sân bóng đá của sinh viên trường Đại học Cần Thơ
Authors: Đinh, Thị Ngọc Hương
Thái, Phương Anh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về dịch vụ thuê sân bóng của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ nhằm đề xuất một số giải pháp tối ưu để đáp ứng được nhu cầu sử dụng sân bóng của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ.
Description: 65 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21640
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.