Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21643
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Grabbike của khách hàng tại quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Thị Thu Trang
Hồ, Chí Nguyện
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích những yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ xe ôm công nghệ GrabBike của khách hàng tại quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Qua đó đề xuất giải pháp giúp nâng cao chất lượng, dịch vụ cho công ty dịch vụ grab.
Description: 75 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21643
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.