Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21647
Title: Tiếp cận giao thông, thị trường và thu nhập của nông hộ trồng lúa ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Authors: Lê, Khương Ninh
Trương, Thị Yến Nhi
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ước lượng ảnh hưởng của khoảng cách giao thông và thị trường đến thu nhập của nông hộ ở huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang nhằm đề xuất giải pháp làm tăng thu nhập cho nông hộ thông qua phát triển hệ thống giao thông và thị trường nông sản.
Description: 70 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21647
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
918.6 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.