Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21649
Title: Phương thức tiêu thụ lúa và thu nhập của nông hộ ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Authors: Lê, Khương Ninh
Nguyễn, Minh Lý
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích ảnh hưởng của phương thức tiêu thụ lúa và thu nhập của nông hộ ở huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang nhằm đề xuất giải pháp làm tăng thu nhập cho nông hộ và tìm ra phương thức tiêu thụ lúa hợp lý cho người nông dân.
Description: 64 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21649
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.50.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.