Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21650
Title: Ảnh hưởng của biến động giá bán lúa đến thu nhập của nông hộ ở huyện Hoàn Đất tỉnh Kiên Giang
Authors: Lê, Khương Ninh
Lê, Nguyễn Như Quỳnh
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ước lượng ảnh hưởng của biến động giá bán lúa đến thu nhập của nông hộ ở huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang nhằm đề xuất giải pháp làm tăng thu nhập cho nông hộ thông qua các chính sách bình ổn giá bán lúa cho nông hộ.
Description: 70 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21650
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.