Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21654
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua trái cây của người dân ở Lai Vung
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Nguyễn, Thị Ngọc
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng quyết định mua trái cây lai Vung qua việc tìm hiểu nhu cầu tiêu thụ, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mua trái cây, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần làm tăng việc tiêu thụ trái cây ở Lai Vung.
Description: 69 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21654
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.